پیش دبستان ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

مدارک لازم جهت ثبت نام قطعی

مدارک لازم:

  • اصل شناسنامه دانش آموز و کپی صفحه اول آن
  • 6 قطعه عکس 4×3 پرسنلی با پوشش مناسب و فایل اسکن همان عکس روی CD
  • اصل کارت سنجش بینایی 
  • کپی کارت واکسن
  • اصل شناسنامه و کارت ملی والدین
  • کپی تمامی صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی والدین


لطفاً در زمان ثبت نام قطعی ، کلیه مدارک کامل شده را در پوشه دکمه دار قرار داده و به سرکار خانم یاربخت تحویل فرمایید.

توجه فرمایید  پوشه پسران آبی رنگ   و  پوشه دختران زرد رنگ   تهیه گردد.

                                                                                 با تشکر

                                                                       مجموعه آموزشی ملل