پیش دبستان ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

اردوهای پیش دبستان

مکان اردو زمان اردو

کلاس های شرکت کننده

وضعیت برگزاری توضیحات
ورزشگاه باران 97/08/27

پیش دبستان

2 و 1

برگزار گردید
نان گل ها 97/09/26

پیش دبستان

2 و 1

برگزار گردید
پارک ترافیک 97/10/09

پیش دبستان 2

برگزار گردید
بازدید از کارخانه بیسکوئیت سلامت 97/11/15

پیش دبستان 2

برگزار گردید

                                 


خیابان شیخ صدوق جنوبی  -  خیابان آزادی

  

روبروی پارک شهید حسینی (پارک مرداویج)

   

پلاک  67

  

تلفن  :  36687165 - 031