پیش دبستان ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

جلسات اولیا با مدرسه (سال تحصیلی 98-97)

تاریخ عنوان جلسه مجموعه پایه سخنران/مدرس
1397/06/31

 اضطراب جدایی

پیش دبستان

یک و دو

جناب آقای دکتر انصاری مهر

1397/06/05

 جلسه آموزشی

پیش دبستان

یک و دو

سرکار خانم کلباسی

1397/10/16

ارائه بیلان آموزشی پاییز

پیش دبستان

دو

-

1397/10/20

ارائه بیلان آموزشی پاییز

پیش دبستان

یک

-

                                 


خیابان شیخ صدوق جنوبی  -  خیابان آزادی

  

روبروی پارک شهید حسینی (پارک مرداویج)

   

پلاک  67

  

تلفن  :  36687165 - 031