پیش دبستان ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

زمان بندی دیدار هفتگی اولیا و مربیان

ساعات دیدار با معلمین پیش دبستان

       نام کلاس  روز ملاقات ساعت ملاقات
 سرکار خانم طاهری
دوشنبه 10-11
 سرکار خانم زهرائی  دوشنبه 9-10
 سرکار خانم کشاورز دوشنبه 10-11 
سرکار خانم جیلانی دوشنبه 11-12
 سرکار خانم جعفری دوشنبه 9-10 
 سرکار خانم یزدان پور دوشنبه 11-12 

 

                                 


خیابان شیخ صدوق جنوبی - نبش کوچه 14

   

  

تلفن  :  36694776 - 031